Trinkelių klojimas nuo 130 Lt už kvadratinį metrą

 

Granitas. Kokių esama plutoninių uolienų?
 
Iš pradžių magma būna įkaitusi iki daugiau nei 1200°C. Jau ky­lant į viršų ir vės­tant kristalizuoja­si įvairūs uolienas sudarantys mineralai, su kuriais mes jau susipažino­me.
 
Atitinkamo mineralo susidary­mas priklauso nuo jo lydymosi taško: pirmiausia kristalizuojasi mineralai, kurių lydymosi taškas yra aukštas, paskiausiai - žemą lydymosi tašką turintys mineralai. Todėl pirmiausia susidaro olivinas, tada plagioklazas ir augitas, vėliau seka raginukė, biotitas, muskovitas ir galiausiai kvarcas bei ortoklazas. Pasiekusi žemės paviršių, kai temperatūra nukrenta žemiau 500°C, magma beveik visiškai su­stingsta.
Plutoninių uolienų susidarymą le­mia mineralų kristalizacijos seka. Pirmiausia susidaro uolienos, kurios yra sudarytos daugiausia iš olivino.
Tada susidaro uolienos, kurias suda­ro olivinas, plagioklazas ir augitas, jos vadinamos gabru. Toliau seka dioritas, kurio sudėtyje yra plagiok-lazo, raginukės, biotito ir šiek tiek kvarco. Galiausiai tame pačiame kristalizacijos etape susidaro ortok­lazas, kvarcas, biotitas ir muskovitas, kurie sudaro granitą. Taigi jau žino­me tris pagrindines plutonines uo­lienas.
Gabras, kuris susidaro daugiau kaip 1000°C temperatūroje, yra sudarytas beveik vien iš tamsių mineralų ir to­dėl yra tamsiai pilkos spalvos. Gabras yra labai kieta uoliena, todėl puikiai tinka keliams ir gatvėms tiesti arba skaldai, kuria sutvirtinami geležinke­lio pylimas ir pabėgiai. Dioritą suda­ro tamsūs (raginukė, biotitas) ir švie­sūs (feldšpatas, kvarcas) mineralai, todėl pagal spalvą jis yra tarp gabro ir granito.
Susidarymo sritys
Žemėje yra trys sritys, ku­riose dažniausiai susidaro uo­lienų lydalai ir kurie vėliau virsta plutoninėmis uolieno­mis: vidurio vandenyno kal­nagūbriai, subdukcijos sritys su aktyviausiomis ugnikalnių zonomis Žemėje ir aukšti kal­nai, kurie iškilo susidūrus že­myninėms plokštėms.
Iš uolienų lydalo gabras (kairėje) kristalizuojasi pir­miausia. Vėliau susidaro dioritas (viduryje) ir galiau­siai šviesus granitas (dešinėje).

 ,,Mineralai ir uolienos"

Šauliai. Paminklai.lt

 

©2009. Paminklas.eu
Visos teisės saugomos. paminklai-kapams.lt
Kopijuoti vaizdinę medžiagą be tinklapio savininko sutikimo draudžiama
Kontaktiniai telefonai
8 ~ 673 13301
Šiauliai

info@paminklas.eu

 

e-solution: interneto svetainių kūrimas, interneto svetaines, web dizainas